icon-mail icon-phone icon-facebook LinkedIn icon-twitter icon-youtube icon-twitter icon-x.com icon-instagram close icon-close icon-arrow-down icon-plus

Meer weten? We horen je graag!

070 750 74 74
info@flink.nl

Nieuws

Website Justitiële Interventies is live!

#livegang
#trots
#resultaatgericht

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaven het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut Flink de opdracht voor het ontwerpen en ontwikkelen van www.justitieleinterventies.nl. Op de website vind je een actueel overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die professionals in het Nederlandse civiele en strafrechtelijke domein toepassen.

Ipad met afbeelding van de nieuwe website voor Justitiele Interventies

Crimineel gedrag kan worden verminderd door de problemen die eraan ten grondslag liggen effectief aan te pakken. In de recidivecijfers van de afgelopen jaren is een daling te zien van het aantal daders dat na een straf opnieuw een delict pleegt. Het toepassen van effectieve interventies leidt tot preventie, gedragsverandering en recidivevermindering.

Flink ontwierp en ontwikkelde de nieuwe website waar het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut een actueel overzicht geven van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die professionals in het Nederlandse civiele en strafrechtelijke domein toepassen. De website biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Naast het actuele overzicht van interventies biedt de website de mogelijkheid aan professionals om hun eigen interventie aan te melden voor beoordeling door de erkenningscommissie. Ook geeft de website inzicht in het erkenningstraject en kan de professional er ondersteuning en tools vinden om een interventie succesvol aan te melden. De website is ontwikkeld op basis van het open source content management systeem Drupal.