icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-twitter icon-youtube icon-twitter icon-x.com icon-instagram close icon-close icon-arrow-down icon-plus

Meer weten? We horen je graag!

070 750 74 74
info@flink.nl

Privacy Statement

Op onze website verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vertellen je in deze Privacy statement wat we met deze gegevens doen. 

Onze contactgegevens

Flink BV
Regulusweg 5
2516 AC Den Haag
070-7507474
https://www.flink.nl
info@flink.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flink verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Doel en grondslag persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Zodat we je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Zodat we je sollicitatie in behandeling kunnen nemen;
 • Zodat we je kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.  

Derden

Flink verstrekt uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

Voor informatie over de cookies die we plaatsen verwijzen we je graag naar de Cookie pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@flink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen persoonsgegevens

Flink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@flink.nl.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via support@flink.nl.