VNG

Campagnewebsite voor meerjarenvisie

DE VRAAG

Lokale politici activeren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. De vereniging organiseert jaarlijks een congres en eens in de vier jaar twaalf regiobijeenkomsten voor de burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen van Nederlandse gemeenten. Het doel: de belangrijkste thema’s voor de nieuwe meerjarenvisie formuleren. Om de bijeenkomsten goed onder de aandacht te brengen, de communicatie te stroomlijnen en meer deelnemers te werven vroeg VNG aan Flink om een campagnewebsite te realiseren.

DE OPLOSSING

Met één klik aanmelden

Vóór de realisatie van de campagnewebsite doorliepen we samen met VNG eerst een conceptfase. Daarin bepaalden we dat er een actiegerichte website moest komen met een uniform en geautomatiseerd aanmeldproces. Op die manier behoort het uitnodigen van de stakeholders per regio tot de verleden tijd. Ook moest de website meetbaar zijn: van de eerste aankondiging en de laatste reminder tot de eindverslagen van de congressen. Om het de genodigden makkelijk te maken, konden ze zich in alle e-mails met één klik aanmelden. Simpel en snel!

Medewerkers van Flink aan het werk
HET RESULTAAT

Meetbaar van begin tot eind

De nieuwe website is dé plek waar lokale politici informatie vinden over de regiobijeenkomsten en zich direct kunnen aanmelden. De eerste vier bijeenkomsten zijn ondertussen achter de rug, de laatste vindt in februari plaats. Door de volledige meetbare campagnewebsite kunnen we duidelijk in kaart brengen welke content en communicatiemomenten goed scoren en wat we in de toekomst kunnen optimaliseren.

Bekijk de website